Deklaracja dostępności


Samorządowa szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Marzeninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SSP w Marzeninie. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Wojciechowska, renata.wojciechowska@ssp-m.wrzesnia.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 4388086.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Deklaracja dostępności - plik do pobrania PDF ikona PDF

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCIOSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMINA LATA 2020 –2021 - plik do pobrania PDF ikona PDF

/Media/Files/wniosek-dostepnosc.docx
/Media/Files/deklaracja-dostepnosci.docx
/Media/Files/plan-dzialania-samorzadowej-szkoly-podstawowej-im.docx
/Media/Files/klauzula-informacyjna-do-dostepnosci.docx
/Media/Files/podmioty-wspierajace-osoby-ze-szczegolnymi-potrzebami.pdf
 
Polecane serwisy
Ministerstwo Edukacji Narodowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Ośrodek Rozowju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu Września
Mapka dojazdu
Kontakt
Samorządowa Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Marzeninie

ul. Ks. Twardego 22
62-301 Marzenin

tel. 61 438 80 86
fax 61 438 80 86
e-mail: ssp-marzenin@wrzesnia.pl
Godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek - Piątek
8.00 - 15.00

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone ssp-marzenin.wrzesnia.pl

Projekt i wykonanie: AJT Project